Què és STIC?

L’associació STIC.CAT (Societat de Tecnologia i Coneixement ) neix l’any 2008 amb la vocació de ser una entitat que generi interactivitat i innovació en el context de la cultura i la llengua catalanes amb la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació com a eix vertebrador.

Els objectius són els següents:

•Promoure i divulgar la societat de la informació i del coneixement.
•Fomentar la interacció entre els ciutadans mitjançant tecnologies de la informació i la comunicació.
•Fomentar el coneixement i l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, unint i fomentant en l’àmbit lingüístic català els conceptes de Societat i Tecnologies de la Informació.
•Afavorir el treball en xarxa i l’intercanvi d’experiències de base tecnològica.
•Fomentar la desaparició de l’escletxa digital a nivell social.
•Facilitar l’accés de les TIC als sectors educatius, culturals i ONG.
Som una associació que figura en el registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya des de febrer de 2008 i que a partir de la convocatòria dels Premis Blocs Catalunya 2008 pretén generar activitats motivadores entre els internautes i amb la societat en el seu conjunt.

A partir dels objectius que hem esmentat abans, pretenem portar a terme una sèrie d’accions que desenvolupin les TIC en l’àmbit de la comunitat lingüística catalana arreu del món i que promoguin la innovació i l’ús de les eines de la societat del coneixement.

Aquestes activitats s’insereixen especialment en el camp de l’educació, de l’acció solidària i compensadora de desigualtats i en la promoció de la cultura catalanes amb les TIC.

Projectes concrets destinats a centres educatius, ONG’s i internautes en general són el camp d’acció on es desenvoluparan les estratègies de l’Associació STIC.CAT.